Onderwijs en opvang onder één dak:

KINDCENTRUM DE BINCK: ONTDEK - ONDERZOEK - MAAK

De woorden waarmee Kindcentrum De Binck het verhaal vertelt van haar werkwijze, de manier waarop we omgaan met elkaar; kinderen, ouders en medewerkers.
De manier waarop we omgaan met kinderen, wat we hen meegeven, wat we hen leren. Vaardigheden die je nodig hebt om te groeien, te ontwikkelen, op weg naar de toekomst.
Waar ieder op zijn of haar eigen manier bij kan dragen aan een mooie wereld.

ONDERZOEK

KC De Binck biedt ruimte aan kinderen om te onderzoeken waar hun talenten en hun grenzen liggen, wat ze kunnen en wat nog verder ontwikkeld kan worden. Dit is natuurlijk ook van toepassing op de medewerkers. We onderzoeken de buitenwereld, onze omgeving; dichtbij en verder weg. We leren van anderen, andere mensen en culturen. We verwonderen ons en leren hoe we ons tot elkaar verhouden.

Wat is er nodig om waardevol te zijn voor de maatschappij, welke kennis en vaardigheden hebben we daarbij nodig? Rekenen, taal, of bijvoorbeeld onderzoeken hoe ondernemen werkt? Door het bewezen onderwijsconcept waarmee we bij KC De Binck gaan werken stimuleren wij kinderen te leren en zich te ontwikkelen.
“Een kindcentrum dat vanuit één visie een optimale omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers creëert.”
Webdesign by The Dare Company - Realisatie Muismedia - 2023